Aktualnie jesteś:  waznetelefony.pl Województwa Pomorskie Gdańsk

Gdańsk

Ważne Telefony


Szpitale i kliniki• Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1

• Telefon: 349 22 22


• Szpital Specjalistyczny św Wojciecha Adalberta

• Telefon: 768 40 00


• Państwowy Szpital Kliniczny nr 3

• Telefon: 301 27 26


• Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 AM

• Telefon: 349 22 22


• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Mikołaja Kopernika

• Telefon: 302 30 31


• Szpital Marynarki Wojennej

• Telefon: 552 63 26


• Okręgowy Szpital Kolejowy

• Telefon: 302 00 11


• Szpital Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych

• Telefon: 347 27 71


Pogotowie• Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego

• Telefon: 347 82 51


• Lotnicze Pogotowie Ratunkowe SPZOZ

• Telefon: 349 56 77


• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowego

• Telefon: 301 25 36


Policja• Komenda Miejska Policji

• Telefon: 321 62 22


• Komenda Wojewódzka Policji

• Telefon: 301 62 21


Straż Pożarna• Państwowa Straż Pożarna, Komenda Wojewódzka

• Telefon: 347 78 00


• Morska Straż Pożarno-Ratownicza

• Telefon: 343 94 44


Sądy• Wojewódzki Sąd Administracyjny

• Telefon: 524 43 60


• Sąd Okręgowy

• Telefon: 321-31-99


Urzędy• Zakład Ubezpieczeń Społecznych

• Telefon: 307-83-01


• Izba Skarbowa

• Telefon: 300 23 00


• Pomorski Urząd Skarbowy

• Telefon: 690 59 38


• Urząd Wojewódzki

• Telefon: 307 76 44307 44 99


• Wojewódzki Urząd Pracy

• Telefon: 326 18 00


Poczta• Urząd Pocztowy Gdańsk 1

• Telefon: 301 04 33


Komunikacja• Informacja PKP

• Telefon: 94 36


• Informacja LOT

• Telefon: 0801-300-952


• PKS Gdańsk

• Telefon: 302 15 32

 
opony  netBOX - Systemy internetowe