Aktualnie jesteś:  waznetelefony.pl Województwa Mazowieckie Siedlce

Siedlce

Ważne Telefony


Szpitale• Szpital ZOZ

• Telefon: 632 74 87


• Szpital Wojewódzki

• Telefon: 640 33 30


• Szpital Miejski

• Telefon: 632 20 60


Policja• Komenda Wojewódzka Policji

• Telefon: 643 26 20


• Komenda Miejska Policji

• Telefon: 643 23 60


Straż Pożarna• Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej

• Telefon: 643 25 84


• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

• Telefon: 643 26 66


Urzędy• Urząd Gminy

• Telefon: 632 77 31632 36 30


• Urząd Celny

• Telefon: 644 02 98


• Urząd Miasta

• Telefon: 643 07 50


• Starostwo Powiatowe

• Telefon: 632 20 81


• Wojewódzki Urząd Pracy

• Telefon: 644 61 22


• Powiatowy Urząd Pracy

• Telefon: 632 76 15


• Urząd Skarbowy

• Telefon: 632 48 80


Sądy i Prokuratura• Sąd Okręgowy

• Telefon: 632 52 30632 52 33


• Sąd Rejonowy

• Telefon: 632 52 34632 23 27


Komunikacja• Informacja PKP

• Telefon: 632 29 91

 
opony  netBOX - Systemy internetowe