Aktualnie jesteś:  waznetelefony.pl Województwa Zachodniopomorskie Szczecin

Szczecin

Ważne Telefony


Szpitale



• Państwowy Szpital Kliniczny nr 1

• Centrala, tel - 425 30 00
• Izba przyjęć - ogólna, tel - 425 33 63
• Izba przyjęć - dziecięca, tel - 425 31 41


• Państwowy Szpital Kliniczny nr 2

• Centrala, tel - 482 24 21482 24 31
• Samodzielna Pracownia Hemodynamiki i Elektrofizjologii, tel - 482 84 51


• Wojewódzki Szpital Zespolony

• Centrala, tel - 454 10 07
• Izba przyjęć I, tel - 454 14 76
• Izba przyjęć II, tel - 454 15 05


• Specjalistyczny Zespół Opieki Nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą

• Centrala, tel - 434 40 66


• Szpital - Zdroje

• Centrala, tel - 466 03 10
• Izba przyjęć, tel - 466 03 01
• Izba przyjęć psychiatryczna, tel - 466 03 58


• Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego

• Centrala, tel - 462 00 70
• Sekretariat, tel - 462 04 66


• Regionalny Szpital Onkologiczny

• Centrala, tel - 425 14 10


• Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc

• Centrala, tel - 422 12 31
• Centrala, tel - 423 14 58


• Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej

• Centrala, tel - 461 33 33


• Szpital Zarządu Służby Zdrowia MSW

• Izba przyjęć, tel - 451 19 11
• Sekretariat, tel - 434 77 88


• Szpital Wojskowy z Przychodnią

• Centrala, tel - 479 53 94479 48 94


• Okręgowy Szpital Kolejowy

• Izba przyjęć, tel - 445 53 94


Pogotowie



• Pogotowie ratunkowe - Dąbie

• Centrala, tel - 469 09 99


• Państwowe Pogotowie Opiekuńcze

• Sekretariat, tel - 454 22 99
• Izba Rotacyjna, tel - 454 22 75
• Ośrodek Kierowania, Pedagog, tel - 423 02 20


• Pogotowie Miejsko-Lokatorskie

• Centrala, tel - 434 76 55


• Pogotowie ratunkowe

• Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, tel - 488 20 20
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, tel - 434 44 77434 55 31


Policja



• Komenda Wojewódzka Policji

• Centrala, tel - 821 19 00


• Komenda Miejska Policji

• Centrala, tel - 821 30 15
• Komisariat - Śródmieście, tel - 821 19 15
• Komisariat - Niebuszewo, tel - 821 45 15
• Komisariat - Pogodno, tel - 821 43 15
• Komisariat - Nad Odrą, tel - 821 64 15
• Komisariat - Dąbie, tel - 821 25 15
• Komisariat - Międzyodrze, tel - 821 72 16


• Policyjny Telefon Zaufania

• Centrala, tel - 488 55 17


• Policyjny Narkotykowy Telefon Zaufania

• Centrala, tel - 451 55 15


Straż Pożarna



• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

• Centrala, tel - 459 21 78455 37 57


• Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa

• Centrala, tel - 433 91 43


• Komendy rejonowe

• Szczecin, tel - 434 08 06


• Jednostki ratowniczo-gaśnicze

• Szczecin, ul. Grodzka 1/5, tel - 448 97 16
• Szczecin, ul. Struga 10a, tel - 464 35 70
• Szczecin, ul. Klonowica 4, tel - 439 40 56
• Szczecin, ul. Nad Odrą 10, tel - 453 80 17
• Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel - 434 71 33


Urzędy



• Urząd Wojewódzki

• Sekretariat, tel - 430 30 11


• Urząd Miejski

• Sekretariat, tel - 424 53 00


• I Urząd Skarbowy

• Sekretariat, tel - 433 41 15


• II Urząd Skarbowy

• Sekretariat, tel - 455 40 37


• III Urząd Skarbowy

• Sekretariat, tel - 464 43 16


• ZUS

• Centrala91, tel - 459 60 00


Poczta



• Poczta Główna

• Centrala, tel - 440 14 21


Sądy i Prokuratury



• Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście

• Prokurator, tel - 434 61 51


• Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód

• Prokurator, tel - 434 51 87


• Prokuratura Wojewódzka

• Centrala, tel - 433 80 19


• Sąd Rejonowy

• Sekretariat, tel - 433 37 03433 35 28
• Kolegium ds. Wykroczeń, tel - 433 28 32


• Sąd Wojewódzki

• Centrala, tel - 448 00 02448 08 70


Komunikacja



• PKP

• Centrala, tel - 9436
• Odjazdy, tel - 9313
• Przyjazdy, tel - 9314


• PKS

• Centrala, tel - 9316


• LOT

• Loty krajowe, tel - 433 99 26
• Loty zagraniczne, tel - 433 50 58

 
opony  netBOX - Systemy internetowe